Brabant Mobiliteitsnetwerk header image

De stand van zaken

Project doel:

Klant:

Achtergrond:

Brabant Mobiliteitsnetwerk is een netwerk van 260 bedrijven verdeeld over 21 communities in en rondom Noord-Brabant. Samen maken zij zich sterk voor een duurzaam bereikbaar Brabant.
BMN benaderde ons met de vraag hen te helpen inzicht te geven in de resultaten van hun inspanningen van de afgelopen jaren.

Doelgroep:

Oplossing:

Technieken:

  • Illustratie

Proces

Research
Concept
Design
BMN draait al enkele jaren en heeft sinds het begin flink aan de weg getimmerd om haar communities en activiteiten uit te breiden. De onderzoek en conceptfase hielpen enorm om de verzamelde data te structureren. Vanuit die basis zijn we gaan werken aan het ontwerpen van een rapportage welke inzicht geeft in verschillende aspecten van het werk wat BMN levert, zoals beleidvorming, alternatieve reisvormen, snelfietsroutes en samenwerkingen. We ontwierpen een modern vormgegeven rapportage met een belangrijke rol voor visuele elementen die het geheel leesbaarder, overzichtelijker en aansprekender moeten maken.

Resultaat

Het ontwerp van de rapportage is ruim opgezet om het geheel lucht te geven en prettig is om te behappen. De lezer wordt uitgenodigd om de gehele rapportage te bekijken. Heldere, kleurrijke Illustraties vangen telkens het hoofdthema van een onderwerp en geven het gevoel en de visie weer van een betere toekomst.