'Groeien door verbinding'

Jaarverslag 2020/2021

Let op: dit is een fictief verslag

Inhoudsopgave

Voorwoord

Het fundament onder onze coöperatie is persoonlijk contact. Dat is er in het afgelopen boekjaar als gevolg van Covid-19 op alle fronten veel te weinig geweest. Medewerkers moesten maandenlang thuiswerken en we konden niet reizen naar proefvelden of afzetbestemmingen. Kortom, er was veel minder persoonlijk contact met onze klanten. Zulke jaren moet je niet te vaak hebben. Onze coöperatie gedijt bij uitstek bij veel menselijk contact, interactie en verbinding.

 

Met klant door het veld

 

Agrico kan alleen maar ‘gezond groeien’ als er verbinding is. Reizen is voor ons heel belangrijk voor de opvolging van onze rassen. Na het sturen van de proefzending wil je samen met je afnemers de proefresultaten in het veld bekijken en bespreken. Dat zijn essentiële contacten die je niet online of met een camera op de telefoon kunt compenseren, daar moét je gewoon bij zijn. Of neem onze rassenshow, de contacten daar zijn zo waardevol, ook die misten we. Kortom, onze hele is handel gebaseerd op relaties. Het gaat om elkaar zien, elkaar spreken, elkaar aanvoelen en vandaaruit vertrouwen opbouwen.

Kerngetallen

Onze resultaten in een notedop

De volledige jaarrekening is te zien in het uitgebreide jaarverslag, deze is hier te downloaden.

Miljoen omzet
0
Geleverde aardappelen
0
Landen
0
Leden
0
Klanten
0

Missie en visie

Missie: Passie voor aardappelen!

Vanuit onze coöperatieve structuur leveren wij wereldwijd kwalitatief hoogwaardige poot- en consumptieaardappelen, met de expertise die daarvoor nodig is. Wij ontwikkelen rassen die geschikt zijn voor elke plek op aarde waar professionele, succesvolle en duurzame aardappelteelt mogelijk is. Hiermee dragen wij bij aan voedselzekerheid voor een groeiende wereldbevolking. Wij creëren, met respect voor mens en milieu, waarde voor onze klanten en de leden van de coöperatie.

Visie: Groei is onze ambitie!

Door groei in professionaliteit van de organisatie zorgen we voor een kwalitatief betere aardappelteelt. Dit met maximale aandacht voor innovatie, mens en milieu. Onze groei komt voort uit de toenemende, wereldwijde behoefte aan pootaardappelen. Wij ontwikkelen de beste rassen voor bestaande en nieuwe markten. Voor consumptieaardappelen, zowel gangbaar als biologisch geteeld, bereiken we de groei als ketenbooster in de Nederlandse markt. In een inspirerende omgeving werken wij aan optimale groei voor al onze stakeholders. 

Raad van commissarissen

‘De wereld verandert snel, je moet blijven schakelen’

Agrico heeft twee roerige boekjaren achter de rug. Er moest veelvuldig ad hoc worden geacteerd. ‘Toch verliezen we de lange termijnkoers niet uit het oog, integendeel’, zegt voorzitter Adrie Vermeulen van de raad van commissarissen.

Hoe kijk u terug op boekjaar 2020-2021?

‘We wisten dat Covid-19 erg veel impact zou hebben op de handel. Als je in oktober 2020 aan telers had gevraagd welke prijzen ze verwachten dan waren ze denk ik best tevreden geweest met de prijzen die er zijn uitgerold. De verwachtingen werden in de loop van het jaar echter positiever omdat er signalen kwamen dat het best wel goed ging. Daardoor was er toch nog enige teleurstelling over de uiteindelijke prijzen.’

‘Het is prachtig, maar ook pittig om boer te zijn in Nederland. We leven in een klein en dichtbevolkt land, iedereen vindt iets van landbouw en we krijgen soms amper tijd om te veranderen.

De afgelopen twee boekjaren waren uitermate roerig. Wat betekent dit voor het werk van de raad van commissarissen?

‘In 2019-2020 hadden we te maken met onverwachte sterfgevallen in de top van het bedrijf en langdurige afwezigheid van algemeen directeur Jan van Hoogen, die inmiddels gelukkig weer goed hersteld is. Daarna brak er Covid-19 uit in Nederland, waar we tot op heden last van hebben. Daardoor moesten we de laatste twee jaar vaker brandjes blussen en maatregelen treffen voor de korte termijn. Maar we zijn er toch in geslaagd om ook nadrukkelijk naar de lange termijn te blijven kijken. Door op onze vergaderingen zeer regelmatig uit de waan van de dag stappen, onze strategie 2020-2030 erbij pakken en ons zelf de vraag stellen: waar staan we nu, wat betekent dat voor vandaag, maar vooral ook voor morgen.’

"Als je in oktober 2020 aan telers had gevraagd welke prijzen ze verwachten dan waren ze denk ik best tevreden geweest met de prijzen die er zijn uitgerold."
Mark Kranenburg
Manager F&C

Wat zijn opvallende onderwerpen geweest in dit boekjaar?

‘We hebben de ledenfinanciering in een nieuwe jas gestoken. Leden konden hun mening geven in een enquête en we hebben ook belrondes langs leden gedaan om onze insteek te toetsen. Zo zijn we gekomen tot een gedragen besluit. Ik vind dit onderwerp een goed voorbeeld van hoe je in een coöperatie met elkaar de dialoog voert. Verder heeft Covid-19 het werken toch wel veranderd. Nu zijn we zover dat we bepaalde onderwerpen digitaal blijven organiseren. Elkaar informeren kan vaker digitaal, het echte sparren en brainstormen lukt nog altijd beter als je elkaar in de ogen kijkt. En natuurlijk hoop ik dat komend jaar ook de ledenvergaderingen weer op de vertrouwde manier kunnen worden gehouden.’

Boeren en hun coöperaties staan voor grote uitdagingen. Kunnen ze die nog wel aan?

‘Het is prachtig, maar ook pittig om boer te zijn in Nederland. We leven in een klein en dichtbevolkt land, iedereen vindt iets van landbouw en we krijgen soms amper tijd om te veranderen. Toch blijft mijn boodschap: houd de ogen gericht naar de samenleving en probeer mee te bewegen en erbij te zijn aan de voorkant van de ontwikkelingen. De wereld verandert zo snel, je moet blijven schakelen. Dat geldt voor onze leden, maar zeker ook voor onze coöperatie. Juist daarom is het jezelf onder de loep nemen en voortdurend kijken of de strategie nog deugt zo belangrijk.’

Open dag

De Agrico open dag was een groot succes

De gemiddelde uitbetaalde prijs over de verschillende rassen in de consumptieaardappelteelt voor de maat 0/+ kwam over 2020 uit op € 13,14, exclusief PlanetProof-premie. In 2019 was dit € 19,23 per 100 kilo. Omgerekend naar hectareprijzen komt 2020 uit op € 6.817 per hectare, vorig jaar was  dit € 9.539 per hectare.

 

De export- en fritesindustrie in Noordwest-Europa kreeg een flinke tik van Covid-19. Dat werkte door in de uitbetalingsprijs voor tafelaardappelen; de retail kreeg de aardappelen namelijk van alle kanten aangeboden. Daardoor was de markt gedurende het boekjaar stabiel laag. ‘Gelukkig is 95% van onze telers inmiddels PlanetProof-gecertificeerd. Anders was de markt helemaal overspoeld met fritesaardappelen, wat een nog veel negatiever effect zou hebben gehad op de prijs voor tafelaardappelen’, verduidelijkt commercieel manager Wieger van der Werff.

 

 

De afzet van Agrico is voornamelijk gericht op de Nederlandse versmarkt. De aardappelcoöperatie groeit de laatste jaren duidelijk in het areaal tafelaardappelen. In 2014 bedroeg het areaal nog 1.072 hectare, in 2020 was dit 1404 hectare en in 2021 staat er 1631 hectare aan tafelaardappelen van Agrico. Het streven is om binnen een aantal jaren in Nederland een marktaandeel van 25% te realiseren bij de retail. Nu is dat 20%.

Opbrengst biologisch € 14.190 per hectare

Verreweg het grootste deel van de biologische pootgoed ging in 2020-2021 naar dochteronderneming Desmazières in Frankrijk. Net als bij gangbaar had ook het biologisch pootgoed veel last van de Covid-maatregelen.

‘Moeilijk seizoen voor dochterondernemingen’

Ondanks het zeer uitdagend boekjaar dat we achter de rug hebben, staan de buitenlandse dochterondernemingen van Agrico er goed voor. Ze zullen bijdragen aan het realiseren van Strategie 2020-2030.

Veelbelovend kweekwerk in aantocht

Agrico Research leverde de afgelopen jaren diverse zogeheten ‘Next-Generation’-rassen af. Deze rassen stellen biologische telers in staat aanzienlijk hogere opbrengsten van het land te halen dan voorheen.